Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Nimi: Elektroshemeikka Oy

Y-tunnus: 2429531-7

Osoite: Jukolankatu 19

Postinumero: 80140

Postitoimipaikka: Joensuu

Sähköpostiosoite: myynti@elektroshemeikka.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Tatu Hakulinen

Tietosuojavastaava:

Tatu Hakulinen

Rekisterin käyttötarkoitus:

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö:

  • Yrityksen nimi
  • Henkilön nimi
  • Lähiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Rekisteröityneillä asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana.
  • Tuotteita ostaneilta ostohistoria

Tietojen säilytysaika:

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännön mukaiset tietolähteet:

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään tilauksen yhteydessä verkkokaupassa, yhteydenotot nettisivujemme kautta, sähköpostitse, puhelimitse asiakaspalveluumme tai asioimalla myymälässämme.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö:

Ensisijaisesti käytämme evästeitä ostoskorin toimintaan, tuotteiden ostamiseen ja asiakastilille kirjautumiseen. Näissä evästeeseen tallentuu yksilöllinen tunniste sekä muuta tarvittavaa tietoa kyseisen toiminnon käyttöön. Jos käytät kyseisiä toimintoja, on näiden evästeiden käyttö pakollista.

Rekisterin suojaus:

Elektroshemeikka on huolehtinen ja asentanut asianmukaiset tekniset ja organisatorisettoimenpiteet, joilla varmistetaan, että asetuksessa säädetyt vaatimuksettäyttyvät riskitason mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.